top of page

פלאפון: 054-4724616
ydovdan10@gmail.com :אימייל

צילום בת מצווה

בת מצווה,

אירוע מיוחד שכדאי לתעד. בוק בת מצווה, נדבך חשוב בצילום אירועים, מאפשר לכלת האירוע לחגוג, לחייך, להיות זוהרת והכל אל מול המצלמה.

בוק בת מצווה בטבע, בים, אפילו אצלך בבית. מזכרת מיוחדת לכל החיים.

בוק בת מצווה, צלם, שי ל, פרח
רגעי קסם, בוק בת מצווה בים
בוק בת מצווה, בשחור לבן
בוק בת מצווה, שי לי, קסם בשקיעה
בוק בת מצווה, שי לי, מרגש
פורטרט,עפר, צילום בת מצווה
בוק בת מצווה, נטע
בוק בת מצווה בים
שי לי, בוק בת מצווה, שקיעה
שחור ולבן, בוק בת מצווה,
בוק בת מצווה בים, שי לי
בוק בת מצווה, עפר מול הים
בוק בת מצווה בים,רגע קסום על שפת הים
בוק בת מצווה עפר-8
בוק בת מצווה, צבעוני ומיוחד
צילום בת מצווה, בוק בת מצווה בים
בוק בת מצווה, עפר, שחור לבן
בוק בת מצווה, עפר מדגמנת
בוק בת מצווה, עפר
בוק בת מצווה בים, עפר
בוק בת מצווה בים, מזל טוב לבת מצווה
בוק בת מצווה בים, עפר
bottom of page