top of page

פלאפון: 054-4724616
ydovdan10@gmail.com :אימייל

צילום ספורט

צילום ספורט, נוגע לתיעוד הרגע המכריע. הרגש, השער, ההתלהבות. 

בתור צלם ספורט, אתפוס את הרגעים המשמעותיים של אירוע הספורט על מנת להנציח את הרגע. צילום כדורגל, צילום כדורסל וצילום גלישה הם ענפי הספורט העיקריים שאני מסקר. 

bottom of page